Kamut kannattaa tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymistä

 

Kansalliset maahanmuuttajat – Kamut ry  kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia. Kansallisen Kokoomuksen läheisjärjestönä, yhdistyksemme on puolustanut sekä edistänyt suvaitsevaisuuta ja yhdenvertaisuuta, ja kannustanut Kokoomuksen kansanedustajien ja poliittisen johdon rinnalla kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen. Olemme vakuuttuneita siitä, että Kokoomuksen edustajat hyväksyvät edelleen nämä periaatteet ja aikovat soveltaa niitä äänestäessään tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.