Kamut teki näyttävän paluun

Lehtijuttu Nykypäivä-lehdessä 6.3.2009
teksti: Minttu Vilander

KAMUT TEKIVÄT NÄYTTÄVÄN PALUUN

- kiivas maahanmuuttokeskustelu herätti uinuvan läheisjärjestön


Maahanmuutto, työperäinen muuttoliike, erilaisuus ja kulttuurin muuttuminen ovat sanoja, joita ovat nousseet viimeaikoina vahvasti osaksi voimakkaita tunteita ja mielipiteitä herättävää julkista keskustelua. Oman osansa keskusteluun haluaa ottaa myös Kokoomuksen läheisjärjestö, Kansalliset Maahanmuuttajat (Kamut) ry., joka on muutaman vuoden talviunen jälkeen herännyt horroksestaan.

Käsitteenä maahanmuutto on tullut jäädäkseen. Julkinen sektori, mukaan luettuina poliittiset puolueet ja kansalaisjärjestöt, on taloudellisen paineen kasautuessa tilanteessa, jossa täytyy miettiä uudelleen vanhoja toimintatapoja ja järjestäytyä aktiivisesti, jotta tuki kansainvälistymiselle, ja sen tarpeellisuuden ymmärtämiselle, säilyy ja lisääntyy.

Kansalliset Maahanmuuttajat (Kamut) ry. on toiminut, vaikkakin hissukseen, yli kahden vuosikymmenen ajan, Kokoomuksen läheisjärjestönä ja ollut puolueen tukena maahanmuutto- ja integraatiopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Aiemmin mm. Porvarillisena Kehitysmaayhdistyksenä tunnetun Kamut ry:n missiona on ollut toimiminen aktiivisten kokoomuslaisten yhdyslinkkinä kansainvälisyyskasvatus- ja maahanmuuttajatyössä.

80-luvulla perustetun yhdistyksen toiminta kuitenkin hiipui vuosien saatossa, aktiivisten toimijoiden vaihtuessa. Vuoden 2008 kunnallisvaaleihin valmistauduttaessa huomattiin, että Kokoomus houkuttelee toimintaansa mukaan runsaasti aktiivisia, maahanmuuttopolitiikasta kiinnostuneita ihmisiä. Samaan aikaan myös maahanmuuttokeskustelu lisääntyi.
- Kamut heräsi tämän kiihtyvän keskustelun keskellä ja ymmärsi olemassaolonsa merkityksen. Meidän täytyy olla mukana vaikuttamassa tässä prosessissa, kertoo Kamujen puheenjohtaja Radu Szekely.

Tästä heräämisestä lähti liikkeelle voimakas järjestön kehittäminen.

Kymmeniä jäseniä kahden kuukauden aikana

Viimeisen vuoden aikana Kamujen toiminta on lähtenyt liikkeelle aktiivisesti. Aluksi painiskeltiin perusasioiden, kuten sääntömuutosten ja toimivan hallituksen kasaamisen kanssa.

- Viime vuoden lopun syyskokouksessa saimme pitkästä aikaa toimivan hallituksen. Tuore hallitus, puheenjohtaja ja sihteeri ottivat vastuulleen haasteen Kamut ry:n uudistamisesta, yhdessä muutamien omistautuneiden Kokoomuksen puoluetoimiston ja Kansallisen Sivistysliiton työntekijöiden kanssa.

Muutamien kuukausien aikana on tapahtunut paljon. Yhdistykselle on luotu uudelleen toimiva pohja, aktiivinen jäsenistö on koottu yhteen ja tapahtumiakin on jo järjestetty. Tavoitteena on vuoden 2009 aikana mm. tarjota jäsenistölle koulutustilaisuuksia yhdessä Kansallisen Sivistysliiton kanssa, luoda Kamujen omia poliittisia näkemyksiä ja ryhtyä keskusteluissa sekä uusien avauksien tekijäksi että vaihtoehtojen tarjoajaksi.

- Viime vuonna huomasimme, että meillä ei ole aikaa haaskattavana, sillä yhteiskunnallisen väittelyn käydessä kuumana kansainvälistymis- ja maahanmuuttokysymysten ympärillä, meidän täytyi kyetä toimimaan ja saada äänemme kuulumaan, Szekely kertoo.

Kamujen tuoreen hallituksen harteilleen ottama haaste on suuri, mutta mielenkiintoinen. Puheenjohtaja on innoissaan mahdollisuudesta olla mukana hiljaisen yhdistyksen kasvussa kohti aktiivista tulevaisuutta.

- Käymme läpi myrskyisää ja innostavaa itsearviointi- ja muutosprojektia. Olemme tehneet päätöksiä, jotka koskevat kokonaisvaltaisesti muutosta, toteuttaneet sääntömuutoksia ja toimineet ahkerasti jäsenmäärän lisääntymisen puolesta. Teemme organisaatiota näkyvämmäksi puolueen sisällä ja ilmaisemme poliittisia kannanottojamme asioista, joilla on yhteiskunnallista merkitystä, Szekely linjaa.

Tärkeintä aktivoituvalle yhdistykselle on jäsenpohjan kasvattaminen ja aktivoiminen. Positiivista on, että Kamujen uusien jäsenten määrä on vuoden alusta kasvanut 40 hengellä ja päivittäin tulee uusia yhteydenottoja. Mielenkiintoa toimintaa kohtaan siis löytyy.

Pieniä menestystarinoita

- Ei ole yllätys, että Kamut kärsii vielä kasvukivuista, mutta jokainen viikko vaikuttaa tuovan tullessaan pienen menestystarinan. Esimerkkeinä erinomaisesti sujunut ystävänpäiväkokoontuminen, uusi yhteistyö eduskunnan maahanmuuttopoliittisen työryhmän kanssa ja kansanedustajien julkinen tuki yhdistyksemme olemassaolon puolesta. Lisäksi hienoa on yksinkertaisesti vain mahtava tunne siitä, kuinka pienikin yksittäinen teko voi hyödyttää koko organisaatiota ja yhteiskuntaa, Szekely pohtii.

Tuore puheenjohtaja linjaa Kamujen haluavan löytää tapoja tukea nopeasti kasvavaa jäsenistöänsä tekemällä jäsenten äänet kuuluviksi, koulutuksen ja yhteiskunnallisen osallistumisen kautta sekä vaikuttamalla politiikan kaikilla tasoilla. Szekelyn mukaan nämä pyrkimykset nousevat merkittäviksi varsinkin nyt, talouden taantuman tuomien haasteiden keskellä. Talouden heikentyminen tuo uusia näkökulmia myös maahanmuuttoon, yhdentymiseen ja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa.

- Vastatessamme järjestössämme muutoksen tuomiin haasteisiin, olemme huomanneet sisältämme löytyvän uskomattomia voimia ja löytäneet uusia kykyjä, jotka tarvitsivat vain hieman apua ja rohkaisua saadakseen äänensä kuuluviin.

Visioita tulevaisuudesta

Kamujen tulevaisuuden suunnitelmia ja tavoitteita kysyttäessä Szekely nostaa esille esimerkiksi maahanmuuttokeskustelun muuttamisen positiivisempaan suuntaan sekä maahanmuuttajataustaisten vaikuttajien lukumäärän lisäämisen.

- Muuttuvassa poliittisessa kentässä arvailuja tulevaisuudesta on mahdotonta heittää. Ehkäpä Suomessa on muutama maahanmuuttajataustainen Kokoomuksen kansanedustaja – tai jopa jokunen ministeri. Toivottavasti rasismisyytteet, jotka vellovat tällä hetkellä ilmassa, ovat jääneet taakse ja keskustelu maahanmuutosta, sen hyödyistä ja riskeistä, tuo mukanaan nykyistä vähemmän draamaa.

Szekely toivoo, että yhdentyminen ja kulttuurin muutos ymmärretään tulevaisuudessa laajalti kaksiväyläisenä prosessina, jossa sekä maahanmuuttajat että vastaanottavana osapuolena olevat suomalaiset lähentyvät toisiaan.

- Kaikesta huolimatta lähiaikojen tapahtumat meillä Kamuissa ovat kantaneet hedelmää enemmänkin kuin vain aktivoituneen järjestön. Yhdessä olemme paremmin valmistautuneita kohtaamaan tulevaisuuden ja sen mukana tulevat haasteet.

Mikäli haluat olla mukana Kamujen toiminnassa, ota yhteys sähköpostilla puheenjohtaja Radu Szekelyyn: radu.szekely(a)vnf.fi