Kasvojen tunnistamista estävät vaatekappaleet kiellettävä

On hyvin tärkeää, että Suomessa lähdettäisiin uudelleen miettimään, että mitkä ovat ne arvot, jolle yhteiskuntamme perustuu. Kun muut vaativat tiettyjä oikeuksia perustaen sen ideologiaansa, joka mielestämme on absurdia ja tasa-arvon vastaista, täytyykö meidän sellainen hyväksyä voidaksemme kutsua itseämme suvaitsevaisiksi? Uskonto kuten mitkään muutkaan ideologiat eivät ole arvostelun ja kritiikin ulkopuolella.

Kaikki joskus ihmisen kirjoittama täytyy voida ihmisten uudelleen määrittää. Valtaa on niillä, jotka kieltävät keskustelun perustaen kantansa totuuteen tai oikeuteen.

On erittäin tärkeää, että uskonnot joko kokonaan katoavat tai ne uudelleen kirjoitetaan, jotta niin monilta järkyttäviltä säännöiltä ja käskyiltä vältyttäisiin.

On väärin jatkuvasti alentaa naisen asemaa ja samalla tahria uskonnon muut tulkinnat vain koska joku niin on sen määrittänyt yleiseksi uskonnossa. On myös väärin olla käymättä asiasta keskustelua ja näin antaa yhdelle tulkinnalle valta suvaitsevaisuuteen vedoten. Näin uskonnon nimissä voidaan sallia mitä vain, koska me (tietty porukka) loukkaannumme.

Uskontotunnukset ja rituaalit ovat sallittuja vain ja ainoastaan jos ne eivät ole vastoin ihmisoikeuksia, itsemääräämisoikeutta ja sananvapautta. Uskonto tai tulkinta ei voi saada erivapauksia tässä. Toivoisin, että maltilliset tulkinnat ja ryhmät saisivat enemmän jalansijaa ja olisivat maltillisuudessaan äänekkäitä, jottei hiljaisuus nähtäisi hyväksymisen merkkinä.

Kasvoja paljastavan huivin käyttämisessä ei ole mitään vikaa, siinä vaiheessa tulkinnassa on suuria ongelmia, kun sillä halutaan alistaa pieniä tyttöjä ja aikuisia naisia.

 

Seida Sohrabi