Onko jokaisella oikeus äänestää?

Seida Sohrabi 21.9.2010

Eräässä äidinkielen kurssivihossani esitettiin Fredrik Pohlin ja C.M Kornbluthin filosofinen probleema romaanissaan Avaruuden kauppamiehet (v.1952) ja kysymys meni näin: Pitäisikö jokaisen ihmisen ääni kirjata yhtäläisesti, niin kuin lakikirjat uskottelevat ja niin kuin jotkut väittävät kansakuntamme perustajien halunneen? Vai tulisiko ääni jyvittää äänestäjien viisauden, vallan ja vaikutuksen – elikkä varallisuuden – mukaisesti? Kiinnostuin vastaamaan tähän kysymykseen, sillä se ei ole missään nimessä helppo ja siihen ei löydy yhtä selkeää vastausta. Kuitenkin minulla on asiasta mielipiteeni. He kirjoittavat probleeman olevan filosofinen, vaikka itse näen sen enemmänkin poliittisena kysymyksenä, sillä kirjoituksessa käsitellään ihmisten oikeuksia. Nykyinen käsityksemme demokratiasta, ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta ovat peräisin Ranskan vallankumouksesta. Kuuluvatko siis Ranskan vallankumouksen aikana hallinneet päättäjät kansakuntamme perustajiin?

Mielestäni jokaisen ihmisen ääni ei tarvitse kirjata ylös, vaikka laki niin vaatii, koska meitä ihmisiä löytyy monenlaisia ja meitä löytyy monesta erilaisesta kulttuurista, maasta, kansasta ja uskonnosta. Pitäisikö sharia-lakia kannattavalle miehelle antaa oikeus äänestää esimerkiksi naisen asemaa koskevaan kysymykseen, jossa pohditaan, onko naisella oikeus hakea avio-eroa? Länsimaisen yhteiskunnan mukaan äänestysoikeuden vieminen äänestysoikeutetulta olisi lakikirjan vastaista eli epädemokraattista, mutta olisiko se todella väärin, jos kerran mies haluaisi viedä naiselta hänen perusoikeutensa?

Jokainen meistä ihmisistä ei ajattele samalla lailla. Meille länsimaalaisille tietyt asiat ovat itsestäänselvyyksiä, kuten se, että naiset ja miehet ovat lain edessä ja muutenkin tasa-arvoisia. Ja tuntuu siltä, että monet meistä ovat unohtaneet edistyksen jonka olemme tehneet historian aikana parantaessamme ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Haluammeko me siis todella kirjata jokaisen ihmisen ääni yhtäläisesti vain, koska äänenantaja on fyysisesti ihminen? Mielestäni on erittäin väärin antaa esimerkiksi fundamentalistiselle terroristille tai rikosta tehneelle pedofiilille oikeus äänestää, se olisi ihmisyyttä ja kaikkea sitä vastaan, jonka puolesta me ihmiset olemme taistelleet!

On vaikeaa arvioida, ketkä olisivat soveliaita saamaan äänioikeuden. Pitäisikö äänioikeus antaa Antiikin ajan tavoin, vain erityisasemassa oleville miehille? vallanpitäjille? Tuskinpa. Mielestäni äänioikeus pitäisi antaa jokaiselle viisaalle kansalaiselle, mutta toisaalta on vaikeaa määrittää viisas ihminen. Länsimaalaiselle järjestelmälle sopii, että jokaisella on oikeus äänestää, sillä tuskinpa äänestettäisiin sellaisesta asiasta, mikä olisi vastoin perustuslakia ja ihmisoikeuksia. Moraalimme kieltää toisten pakottamisen, syrjimisen ja vahingoittamisen, kun taas muualla maailmassa asia on toisin. Yleisesti ottaen uskonto vaikuttaa mielipiteisiin asioissa. Terveelle järjelle ei anneta tilaa. Se on kierre. Sanoma on kulkenut sukupolvelta toiselle ja sanomaan uskotaan, koska ne ovat kaikkivaltiaan Jumalan asettamia sääntöjä.

Jos jokainen maa kunnioittaisi ja noudattaisi YK: n lakia, niin silloin kannattaisin äänioikeuden antamista jokaiselle ihmiselle uskonnosta, kielestä, ulkonäöstä, sukupuolesta ja iästä riippumatta. Näin vaalisimme ihmisoikeuksia. Kukaan ei laittaisi kansaa äänestämään naisten tai lasten oikeuksista, ylipäätänsä mistään, mikä olisi ihmisyyttä vastaan. Oikeudet ovat kirjattuina YK:n lakiin ja jokainen tervejärkinen ihminen tietää, että myös naisilla ja lapsilla on oikeuksia. Emme voi aina vedota uskontoon tai kulttuuriin, jos milloinkaan. Ja historia todistaa, että keino, jolla voimme ylläpitää rauhaa ja tyytyväisyyttä elämään, on ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Olen sitä mieltä, että elämässä ei voi olla mitään iloa tai hyötyä ilman oikeuksia, ilman välittämistä tai rakastamista.

Valitettavasti todellisuudessa valta on pääosin rikkailla, myös julkisuudenhenkilöt omivat valtaa, vaikka emme sitä aina huomaa. Pohl ja Kornbluth kutsuvat varakkaita viisaiksi, mikä saa minut hämmästelemään. Ehkä jotkut varakkaat ovat viisaita, mutta viisauden määritykseni mukaan kaikki eivät ole. Vaatii elämänkokemusta (enkä meinaa ikää) ollakseen viisas, eikä tarvitse olla varakas voidakseen olla viisas tai äänestyskelpoinen. Mikä todella merkitsee, on meidän INHIMILLISYYTEMME. Se tekee meistä ihmisiä.

Ota yhteys kirjoittajaan: seida90@hotmail.com