På svenska

Välkommen till Kamuts hemsidor! Här finner du info om vår verksamhet, våra ståndpunkter och om våra aktörer. Utgångspunkten för Kamuts verksamhet är internationalism, värdepluralism och tolerans. Vi vill påverka i de frågor i samhället som vi tycker att är viktiga och vi vill uttrycka våra åsikter och föra diskussioner.

Kamut (fi. Kansalliset Maahanmuuttajat) grundades år 1985. Vår viktigaste verksamhetsprincip är tolerans. Vår förening är Samlingspartiets närförening, vilket betyder att Samlingspartiets ideologi står som grund för vår verksamhet.

Vår tanke är att vara internationella i Finland, ”att vara vän med alla som bor i Finland”.
 

Mina ideal är…

Ålders- och befolkningsstrukturen i Finland är i konstant förändring. Som medlem i Kamut har du möjlighet att öppet vara med och fundera över och förnya ett Finland som i framtiden är allt mångsidigare.

De centrala temana inom Kamut är tolerans, samhällelig frihet, ansvar och demokrati samt möjligheternas jämlikhet, bildning, uppmuntran och omsorg.

När man eftersträvar frihet och ansvar är det viktigt att både individualiteten och företagsamheten betonas och kopplas till de tillgångar som närföreningarna har att ge.

Som medlem i vår förening kan du alltså på samma gång älska ditt hemland, ditt modersmål, ditt hemvistland – och därtill alla människor runtom dig oavsett deras bakgrunder! Att tänka i våra banor innebär alltså inte uteslutande, utan man kan på samma gång vara stolt över sina rötter och sin kultur – och även vara mänskligt mångsidig och tolerant.

...och vad är jag egentligen?

Vi har som ett konkret mål att delta i den samhälleliga debatten och sträva efter att göra Finland mer internationellt. Som medlem i vår förening har du chans att skapa dig kontakter och få erfarenheter från olika nivåer i samhället.

En sann Kamut-medlem söker efter lösningar på samhälleliga missförhållanden, han litar på människans förmåga att lära sig av sina egna misstag och han uppmuntrar andra människor i deras ansvarsfulla mål, till exempel inom politiken. Samhällelig frihet betyder också att bry sig om andra, också att bry sig om en annan Kamut-medlem.

I vår verksamhet betonar vi även att man utbildar sig själv och är öppensinnad för olika nya förhållanden och händelser.

Våra medlemmar kännetecknas av att de är uppmuntrande och optimistiska till nya idéer. En sann Kamut-medlem förorsakar aldrig andra människor skada eller avsiktligt säger kränkande ord åt en annan medlem.

Allt som sägs är inte allt som finns att säga. I mötet mellan människor och kulturer betonas förutom talet även den non-verbala och icke-nerskrivna kommunikationen: Ett leende kan vara mer värt än tio ord! :)

Varmt välkommen med om du lät dig inspireras av vår verksamhet! Kom med och lär dig känna människor! Kom och lär dig nya saker! Och kom och för ditt eget och det gemensamma budskapet vidare! Alla kan påverka!