Puheenjohtajan tervehdys

Olemme varmasti kaikki kuulleet muodikkaita sanoja, kuten siirtolaisuus, työperäinen maahanmuutto, erilaisuus tai kulttuurin muuttuminen. Ehkä olemme jo väsyneitäkin ympärillämme pyörivään jargoniaan. Mutta totuus on, että maahanmuutto on ollut pitkään apuna rakentamassa ja määrittämässä Suomea. Taloudellisen kasvun edistämisen lisäksi maahanmuuttajat ovat vuosisatojen kuluessa tuoneet mukanaan monenlaista lahjakkuutta, taitoa ja kyvykkyyttä, joilla on rikastettu Suomea ja ”suomalaisuutta”. Klassisena esimerkkinä mainittakoon maailmankuulujen brandien Fazer tai Iittala luominen. Maahanmuuton merkitys korostuu yhä enemmän muutamien vuosikymmenien kuluessa. Väestön ikääntyessä ja syntyvyyden ollessa alhainen Suomen on ponnisteltava voimallisesti houkutellakseen ja valitakseen Suomeen erikoistaidon omaavia maahanmuuttajia ja pitääkseen heidät täällä, jotta Suomi pystyisi tyydyttämään ammattitaitoisen ja sopivan työvoiman tarpeen, lukien mukaan riittävän korkeasti koulutetut henkilöt avainsektoreille ja teollisuuden palvelukseen.

Yli kahden vuosikymmenen ajan Kamut Ry (toiminut usealla nimellä) on vakaasti, vaikkakin hissukseen, harjoittanut toimintaansa Kokoomuksen lähijärjestönä ja ollut tukena puolueen maahanmuutto- ja integraatiopolitiikkaan liittyvissä asioissa. Meidän missiona on olla kokoomuslaisten toimijoiden yhdyslinkkinä kansainvälisyyskasvatus- ja maahanmuuttajatyössä. Pyrimme luomaan keinoja, joilla varmistettaisiin vastikään Suomeen tulleiden integraatio työmarkkinoille ja yhteiskuntaan, mutta unohtamatta niitä maahanmuuttajia, jotka ovat asuneet Suomessa jo vuosia onnistumatta pääsemään työmarkkinoille.

Kansalaisjärjestönä, haluamme löytää tapoja tukea nopeasti kasvavaa jäsenistöämme tekemällä jäsenten äänen kuuluvaksi, osallistumalla täysillä panoksilla suvaitsevassa yhteiskunnassa ja vaikuttamalla politiikan kaikilla tasoilla. Uusi hallitus on tehnyt päätöksiä, jotka koskevat kokonaisvaltaisesti muutosta, toteuttanut sääntömuutoksia ja toiminut ahkerasti jäsenmäärän lisääntymisen puolesta. Teemme organisaatiota näkyvämmäksi puolueen sisällä ja ilmaisemme poliittisia kannanottojamme asioista, joilla on vaikutusta yhteiskunnan päivittäiseen toimintaan. Olemme yhdessä sitoutuneet pitämään jäsenyytemme ajan tasalla, osallistumaan aktiviteetteihin, asettamaan tavoitteita ja tekemään niitä tukevia strategioita sekä suunnittelemaan tulevaisuuden kasvua.

Missä uskon olevamme kymmenen vuoden päästä?

Muuttuvassa poliittisessa kentässä arvailuja on mahdotonta heittää. Mutta ehkä kun puolueemme valmistelee seuraavat yleiset vaalit ja seuraavan Suomen hallituksen muodostamisen, harkitaan tavoitteena se, että Suomessa olisi muutama maahanmuuttajataustainen Kokoomuksen kansanedustaja – tai jopa jokunen ministeri. Sen lisäksi, toivoisin, että rasismisyytteet (joiden taustalla on usein hyvin kapeakatseinen käsitteen ymmärrys), jotka vellovat tällä hetkellä ilmassa ovat taakse jääneitä ja unohdettuja, ja keskustelu maahanmuutosta, sen hyödyistä ja riskeistä tuo mukanaan nykyistä vähemmän draamaa. Ehkäpä jopa yhdentyminen ja kulttuurin muutos ymmärretään laajalti kaksiväyläisenä prosessina, jossa osapuolet lähentyvät toisiaan ja siitä syntyisi uusi, rikkaampi kulttuuri, kuten kuuluisi tapahtua.

Radu Szekely
Puheenjohtaja
Kansalliset Maahanmuuttajat - KAMUT