Puoluekokousaloitteet 2008

Kokoomuksen edellisessä puoluekokouksessa Tampereella kesällä 2008 keskusteltiin paljon myös maahanmuuttopoliittisista kysymyksistä. Puoluekokouksessa oli yhteensä kuusi aloitetta, jotka käsittelivät maahanmuuttajien koulutusta, asemaa työmarkkinoilla sekä oikeutta sekä oman äidinkielen että suomenkielen opiskeluun.

Puoluekokouksessa tehdyt aloitteet, niihin annetut puoluehallituksen vastaukset sekä puoluekokouksen päätökset löydät vasemmalla olevasta valikosta, johon jokainen aloite on omana sivunaan.