Kokoomusnaiset maahanmuuttajaäitien tueksi

Aloite nro 64 Itä-Helsingin Kokoomusnaiset ry

KOKOOMUSNAISET MAAHANMUUTTAJAÄITIEN TUEKSI

Monikulttuurisuudesta kaikille enemmän irti - kotoutumiseen ja suomeentumiseen tukea yhteisöllisen tukitoiminnan kautta.

Suomessa on tehty jo pitkään tärkeää viranomaistyötä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Samoin opetusministeri on ripeästi tarttunut maahanmuuttajalasten koulutuksen vahvistamiseen. Kun tiedetään, että maahanmuutto lisääntyy työvoimatarpeen kasvaessa, haluamme painottaa kotoutumisen laaja-alaistamista ja tasokkuutta.

Näemme, että keskeisessä asemassa Suomeen muuttavien kotouttamisessa on edelleen ulkomaalaisviraston toiminta ja lainsäädäntömme. Eli, miten nämä tukevat maahan sopeutumista ja reitittävät sen tehokkaaseen suuntaan.

Maahanmuuttajat haluavat hyvän elämän, johon kuuluu turvallinen yhteiskunta, omat perheet kuin myös kehittyminen ja oppiminen. On todettu, että kotouttamistoimista huolimatta monet naiset jäävät perhesyiden vuoksi täysin omaan maailmaansa, mikä hidastaa koko perheen sopeutumista. Naisten kouluttamisen ja kieliopetuksen parantamiseksi haluamme, että etsitään tehokkaita keinoja nopeasti (ei voi asua maassa 13 vuotta osaamatta sanaakaan suomea).

Ehdotamme luotavaksi mallia, jossa verkostoitumisesta kantaväestöön luodaan malli, joka tukee maahaanmuuttajaäitien kieliopintoja arkikäytännön tasolla. Toimintamuotoja voisivat olla Äiti-kerhot, ompeluseurat, valokuva- ja kotiseutuillat, ihan mitä vain, joissa vaihdetaan naisten kokemuksia, naisten kesken, Ei tarvita ihmetapahtumia, tavallinen seurustelu ja yhteydenpito riittää. Kuunnellaan ja opitaan lisää yhteisessä vuorovaikutuksessa.

Kokoomusnaiset voivat olla konkreettisesti mukana järjestämässä iltoja, joihin kutsutaan paikkakunnan maahanmuuttajaäitejä pienine lapsineen. Maahanmuuttajissa on myös henkilöitä, jotka haluavat osallistua moniarvoiseen, keskustelevaan yhteiskuntapolitiikkaan.

Uskomme, että monikulttuurinen toiminta on kaikille innostavaa. Tukiverkostot, omat ja suomalaisten muodostamat, ovat mittaamattoman tärkeitä, mutta toiminnalla on hyvä olla suunta ja tavoitteet. Siksi tukiverkoille ja vertaistuelle tulisi luoda omat ohjelmat, jotka yhteisesti luovat pelisääntöjä ja muokkaavat asenneilmastoa oppivaan ja keskinäistä
vuorovaikutusta arvostavaan suuntaan.

Aloitteen tekijät toivovat, että maahanmuuttajanaisten arjen kotoutumisen edesauttaminen on Kokoomusnaisille innostava haaste. Toivo-kampanjan hengessä vastakkainasettelun aika on myös maahanmuuttoasiassa ohi. Tulevaisuustalkoissa tarvitaan monikulttuurista näkemystä.

Puoluehallitus:

Itä-Helsingin Kokoomusnaiset on aloitteessaan tarttunut tärkeään asiaan: maahanmuuttajaäitien asemaan. Monessa kulttuurissa naisten tehtävä on jäädä kotiin ja keskittyä perheen hoivaamiseen. Tämä jättää maahanmuuttajanaiset usein
vaille sosiaalisia verkostoja ja suhteita kantaväestöön. Moni maahanmuuttajanainen jää siten myös kattavan kielikoulutuksen ulkopuolelle ja on vaarassa jäädä irralleen ympäröivästä yhteiskunnasta.

Kokoomusnaiset voivat omalla aktiivisuudellaan ja aloitteellisuudellaan saada aikaan myönteisen kierteen, jolla paitsi äidit, myös heidän lapsensa saadaan paremmin kotoutumaan Suomeen. Ehdotetut toimet ovat helppoja kunkin paikallisen järjestön toteuttaa, ja pienillä asioilla voidaan saavuttaa suuriakin tuloksia. Kokoomuksen tulee kannattaa ja kannustaa toimintaa, joka lisää suvaitsevaisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja mahdollistaa myös paremman työllistymisen. Maahanmuuttajaperheiden hyvinvointi heijastuu pitkälle. Toivo-henki on herätettävä myös heidän parissaan.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteen

PUOLUEKOKOUS HYVÄKSYI ALOITTEEN