Maahanmuuttajien suomeentumisesta rakennetaan kilpailuetu

Aloite nro 62 Itä-Helsingin Kokoomusnaiset ry

MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEENTUMISESTA RAKENNETAAN KILPAILUETU

Maahanmuuton kotouttamisohjelmissa tulee erottaa, ja toimissa ottaa huomioon, pakolaisena muuttavien sopeuttaminen työperäisestä maahanmuutosta. Molemmilla on kuitenkin Suomen kannalta sama tavoite, luoda uutta voimavaraa.

Haluamme painottaa, että työperäisessä maahanmuutossa tulee esim. työlupien myönnön yhteydessä tarkistaa, että työnantaja varmasti huolehtii kaikki Suomen lainsäädännön velvoitteet, kuten työtapaturmavakuutuksen, työsuojelun, sotu- ja eläkevelvoitteet. Työhön sopeuttamisen omat tukiohjelmat tulee olla kaikkien työnantajien saatavilla, esim. siten, että tehtäviä jaetaan työrenkaiden sisällä.

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat nykypäivää, ja rikkaus Suomelle. Silti kirkkaana on pidettävä mielessä, että suomalaisten arvot, kulttuuri ja elämäntapa ovat tässä maassa perinteisiä, eikä niitä saa muiden tavoista johtuen loukata tai vähätellä.

Yritykset tarvitsevat myös maaosaamista. Meillä on jo venäläinen vähemmistö, joka on Suomelle suuri mahdollisuus, sillä Venäjän markkinointia ja maaosaamista tarvitaan. Monikulttuurisuudesta tulee rakentaa kilpailuetua. Tulevaisuudessa suomalaiset yritykset yhä enemmän etsivät markkinoita paitsi Aasiasta, myös muslimimaista ja Afrikasta. Maamme tarvitsee useita näkökantoja, erilaisuuden hyväksymistä, kulttuurieroista saatavia virikkeitä.Maahanmuuttajat ovat olleet aktiivisia uusien yritysten perustajia.

Kotouttaminen, kieliopetus ja työharjoittelu, sekä lasten kouluttaminen vähentävät syrjäytymistä ja mahdollistavat työllistymisen ja yhteiskuntaan sopeutumisen. Maahanmuuttajien juurettomuuden tunteesta tulee kantaa huolta ja pyrkiä kaikin tavoin vähentämään sitä – viisaasti tukien, ei eristäen. Parhaiten se käy, kun syntyy siteitä maan
kansalaisiin.

Aloitteen tekijät kehottavat

kaikkia kokoomuslaisia luontevaan kanssakäymiseen naapurustonsa ja työpaikkansa maahanmuuttajien kanssa. Tukekaamme hallituksen toimia kukin omassa ympäristössämme. Toimimalla proaktiivisesti, vältämme jo muissa maissa syrjäytymisestä syntyneet ongelmat.

Toivo-kampanjan hengessä: vastakkainasettelun aika on myös maahanmuuttoasiassa ohi. Tulevaisuustalkoissa tarvitaan monikulttuurista näkemystä ja selkeitä toimintaohjesuosituksia järjestötoiminnan aktivoinniksi ja verkostoitumisesta maahanmuuttajien kanssa.